Paziņojam, ka tagad mūsu Centra mājaslapā Jūs varēsiet iepazīties ar Personas datu apstrādes drošības noteikumiem, kas speciāli tiek izstrādāti atbilstoši jaunas VDAR regulas prasībām.

Noteikumi ietvēr sevī informāciju par datu pārzini, datu apstrādes mērķiem, tiesiskiem pamatiem, ka arī personas datu apjomu, kuru mēs apstrādājām. Tiek iekļauti arī konkrētie regulārie informācijas avoti, t.i. no kurienes mēs vispār saņēmām personas datus, un konkrētie personas datu saņēmēji.

Atgādinām, ka parādu atgūšanas uzdevumā informācijas saņēmēji ir mūsu Centra darbinieki un pilnvarotās personas, kuru darba pienākumos ietilpst attiecīgo datu apstrāde, pats parādnieks, kreditors, pārziņa partneri, kā arī citas personas, kas ir saistītas ar parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanu, piemēram, tiesas, izpildes iestādes, citas valsts iestādes, pakalpojumu sniedzēji u.c.

Personas dati netiks izpausti personām, kas nav parādnieki, ja vien dati nav pieprasīti uz likuma pamatā, kā arī gadījumos, kad to pieļauj un nosaka likums.

Lūdzam iepazīties ar mūsu Centra datu apstrādes drošības noteikumiem šeit.