Kā atrast parādnieku, ja parādnieks ir fiziskā persona? Ko darīt, ja deklarēta dzīvesvieta nav zināma?

Deklarēta dzīvesvieta

Vispirms jāsāk ar to, kāpēc vispār ir nepieciešams dabūt deklarēto dzīvesvietas adresi. Kā rada mūsu prakse, lai piedzītu parādu ar parasto dzīvesvietu bieži vien nepietiek. Ļoti bieži gādas tā, ka dzīvesvietas adrese un deklarēta adrese nesakrīt.

Svarīgi zināt, ka saskaņā ar Civilprocesa 26.p. 1.d. prasību pret fizisko personu ceļ tiesā tieši pēc tās deklarētās dzīvesvietas.

Deklarētas dzīvesvietas nezināšana var radīt laika un līdzekļu tērēšanu, tāpēc pirms parāda piedziņas procesa uzsakšanas, mēs rekomendējām uzreiz vērsties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, saņēmot no Iedzīvotāju reģistra izziņu par parādnieka deklarēto dzīvesvietu.

Fiziskās un juridiskās personas var saņemt Iedzīvotāju reģistra informāciju par citu personu uz motivēta iesnieguma pamata, mūsu gadījumā- parāda nemaksāšana uz kāda konkrēta dokumenta pamatā.

Par ziņu saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra maksājama valsts nodeva 12.50 EUR apmērā. Izziņu no PMLP bez pasta pakalpojumu maksas varat saņemt jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, iepriekš informējot PMLP, kurā nodaļā to vēlaties darīt.

Dzīvesvieta nav zināma

Bet ko tad mums darīt, ja PMLP nav zināma viņa deklarēta adrese? Ar šo problemu esam saskarušies ļoti bieži.

Civilprocesa likuma 27.p. dod mums divas iespējas šajā gadījumā.

(1) Prasība pret atbildētāju, kuram nav deklarētās dzīvesvietas, ceļama pēc viņa dzīvesvietas.

(2) Prasība pret atbildētāju, kura dzīvesvieta nav zināma vai kuram nav pastāvīgas dzīvesvietas Latvijā, ceļama pēc viņa nekustamā īpašuma atrašanās vietas vai pēc viņa pēdējās zināmās dzīvesvietas.

Pārbaudi!

Esiet uzmanīgi pirms sadarbības ar saviem klientiem (aizdevuma ņēmējiem, nomniekiem u.t.t.), noslēdzot aizdevuma vai nomas līgumus pārbaudiet vai persona ir deklarēta norādītajā adresē.

Pārbaudi Jūs varat ātri un bezmaksas veikt portālā Latvija.lv. Pakalpojums nodrošina iespēju pārbaudīt Iedzīvotāju reģistrā iekļautajos datos to, vai personai ar norādīto personas kodu ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā norādītajā adresē.