Mēs saglābāsim Jūsu klientu, jo strādājam ar katru parādnieku tā, lai parādu atgūšanās rezultātā saglabātu draudzīgas (vai vismāz neitrālas) attiecības starp pasūtītāju un parādnieku.

Caurspīdība. Mūsu pakalpojums neiekļauj gada maksājumus, maksājumus par lietas reģistrāciju un līguma noslēgšanu, ka arī citus slepenos maksājumus. Uzsākot parādu atgūšanu, Jūs varēsiet saņemt savu naudu bez papildus izmaksām.

Katra lieta ir unikāla. Mēs novērtējam katru prasību ļoti uzmanīgi, neskatoties uz parāda summu, tās vecumu, vai situācijas smagumu.

“Holistiskā” pieeja un risinājumi Jūsu problēmai.

Katra lieta, katrs strīds visai bieži ir kaut-kas nedalāms juridiskajā izpratnē, mēs to redzam ka vienotību, kurā katram sīkumam un katrai detāļai ir nozīme.

Mēs nodrošinām pilnu parādu piedziņas procedūru, sākot ar Jūsu iespējama vai jau esoša klienta/debitora maksātnespējas analīzes, līdz parādu atgūšanai pirmstiesas vai tiesas procesā, kas ietvēr sevī prasības pieteikuma sastādīšanu, nosūtīšanu un administrēšanu LR tiesās, ka arī komunikāciju ar tiesu izpildītājiem.

Mūsu mērķi ir konkrēti un caurspidīgi- izpildu raksta saņemšana, nodošana izpildītājam un parāda apmaksa uz mūsu vai kreditora kontu