Sākumlapā » Mūsu pakalpojumi » Parādu piedziņa ārpus Latvijas
kansainvalinen-perinta

Visai bieži kreditori jautā:

  • ko darīt, ja mans parādnieks ir “aizbēdzis”?
  • vai var aizbēgt no parādiem citās valstīs?
  • ko darīt, ja mans parādnieks ir uzņēmums no citas valsts?
  • kur man tagad meklēt savu parādnieku?

Gribam nomierināt kreditorus- pat ja parādnieks neuzturās Latvijā, tomēr ir iespējas piedzīt parādu.

Mums ir risinājumi, ja Jums ir:

Parādnieki Lietuvā

Ja Jūsu parādnieks fiziskā vai juridiskā (uzņēmums) persona, un Jums ir zināms, ka persona uzturās Lietuvas teritorijā, 1 (vienas) darba dienas laikā no parāda apstiprinoša dokumenta saņemšanās mēs uzsākām pirmstiesas piedziņu Lietuvā mūsu Viļņas birojā.

Parādnieki Igaunijā

Gadījumā, ja parādnieks ir Igaunijas uzņēmums vai uzturās Igaunijas teritorijā, sūtiet parāda apstiprinošo dokumenta ieskenēto kopiju mums un mūsu Tallina birojs uzsāks tajā pašā dienā kolīdz būs saņemts parāda dokuments.

  • Atlīdzība par parādu atgūšanu no Jūsu parādniekiem Lietuvā un/vai Igaunijā ir 10% no atgūtās summas neskatoties uz parāda lielumu, bez papildus izdevumiem.

Parādnieki Somijā

Mūsu Centra galvenais birojs atrodas Jiveskilē, Somijā, kurš tiek dibināts 2008.gadā. Ja Jūsu parādnieks ir Somijas uzņēmums vai fiziskā persona, kas uzturās Somijā, sūtiet parāda apstiprinošo dokumenta ieskenēto kopiju mums, Jūsu parāda piedziņa tiks uzsākta nekavējoties.

Parādnieki citas ES valstīs

Ja Jūsu parādniekam nav nekādas saiknes ar Latviju un Jums ir zināms valsts, kurā parādnieks dzīvo un gūst ienākumus, varam ieteikt nekavējoties uzsākt parāda piedziņu pēc Jūsu lietas analīzes.

  • No 2017. gada 18. janvāra visās ES valstīs (izņēmot Dāniju un Apvienoto Karalisti) piemēro Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma (EAPO) procedūru, kas ļauj tiesai vienā ES valstī iesaldēt līdzekļus parādnieka bankas kontā citā ES valstī.

Parādnieki ārpus ES

Mēs nodrošinām parādu atgūšanu ārpustiesas un tiesas procesā ne tikai Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā un citas ES valstīs, bet arī visā pasaulē, neatkarīgi no parāda summas lieluma, sarežģītības pakāpes un noilguma termiņa.

Mūsu uzticamie starptautiskie partneri izskatīs Jūsu lietu un sniegs atbildi 1 (vienas) darba dienas laikā.

 

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni.:

+ 371 22 500 100 vai rakstiet uz: info@paradupiedzina.lv