Sākumlapā » Mūsu pakalpojumi » Parādu piedziņa Latvijas teritorijā
perinta

Mēs nodrošinām pilnu parādu piedziņas procedūru:

Parādu atgūšana pirmstiesas kārtībā (Inkaso)
Piespiedu parādu piedziņa tiesās (Tiesvedības)
Jūsu iespējama vai jau esoša klienta/debitora maksātnespējas analīze
Tekošo debitoru uzraudzība (Monitorings)

Parādu atgūšana pirmstiesas kārtībā (Inkaso)

Atlīdzība par Jūsu parāda atgūšanu ir tikai 10% no faktiski atgūtas summas (maksā tikai par rezultātu) neatkarīgi no parāda lieluma, parāda vecuma vai parādnieka statusa.

→ Visiem parādiem- vienāda cena.

Tikai 10% un tikai no faktiski atgūtās summas bez papildus izdevumiem un komisijas maksas par lietas analīzi, parādnieku parbaudi un lietas reģistrāciju.

Mēs rūpējamies par savu klientu ērtībām un laiku, tāpēc gribam atbrīvot Jūs no papīru kalniem: lai uzdotu mums veikt attiecīgā parāda (pamatparāds un soda sankcijas) atgūšanu, vienkārši atsūtiet ieskenētas kopijas uz mūsu e-pastu.

Bez rakstveida pieteikumiem un parādnieku sarakstiem. Sūtiet ieskenēto dokumentu uz info@paradupiedzina.lv vai pieteiciet parādnieku online ar pāris klikšķiem.

Uzsākām piedziņu un sūtām brīdinājumus ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc dokumentu saņemšanas.

Pakalpojums iekļauj:

 • 2 stundu laikā- bezmaksas prognoze un info par Jūsu parādnieku.
 • Parādu piedziņas brīdinājuma vēstuļu nosūtīšana parādniekam ar ierakstīto vēstuli un sūtījumu izsekošana.
 • Komunicējām ar parādnieku telefoniski un sūtām brīdinājumus uz visus viņa zināmus e-pastus.
 • SMS-brīdinājumi.
 • Regulāra informācijas meklēšana un pārbaude visos iespējamos un leģitīmos avotos.
 • Pieprasījumi PMLP (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) par parādnieka deklarēto dzīvesvietu (pēc nepieciešamības).
 • Kreditoram piemērotākā maksājumu plāna sastādīšana un administrēšana.
 • 2 stundu laikā aktuālākā informācija par parādnieku un kreditora e-pastu.

 

Piespiedu parādu piedziņa tiesās (Tiesvedības)

Glabāt kādu parāda lietu tālākos plauktos nav mūsu interesēs. Mēs saprotam, ka situācijās, kad parādnieks nevēlas sadarboties ar kreditoru pirmstiesas kārtībā, visefektīvāk un ātrāk būtu uzsākt parādu piedziņu tiesā.

Kad, kur un kā tas notiek? Lasiet šeit.

→Par fiksēto naudas summu 50.00 EUR + 10% no faktiski atgūtas summas, piedāvājām nekavējoties uzsākt Jūsu parāda piespiedu piedziņu tiesā.

Pakalpojums iekļauj:

 • lietas dokumentu pārbaude un analīze.
 • nepieciešamības gadījumā arī jurista konsultācija un prognoze.
 • prasības pieteikuma sastādīšana un nosūtīšana LR tiesās ar ierakstīto sūtījumu.
 • civillietas administrēšana LR tiesās rakstveidā procesā.
 • mediācijas process.
 • izpildu raksta saņemšana.
 • komunikācija ar tiesu izpildītājiem un maksājumu kontrole.

Jums būs jāsamaksā tikai valsts nodevas un jānosūtā dokumentu ieskenētas kopijas uz mūsu e-pastu info@paradupiedzina.lv

 

Jūsu iespējama vai jau esoša klienta/debitora maksātnespējas analīze

Ir svarīgi regulāri veikt savu parādnieku saimnieciskās darbības apturēšanas vai tiesiskās aizsardzības procesa analīzi, jo savlaicīgi piefiksējot problemu vai kādu no maksātnespējas pazīmēm Jūsu parādnieka uzņēmumā, iespējas atgūt parādu palielinās.

Visai bieži saskaramies savā praksē ar parādnieku-uzņēmumu statusu negatīvo izmaiņu.

Visbiežākie un “negatīvākie” ir saimnieciskās darbības apturēšana (kas var būt noteikta uz laiku), likvidācija, tiesiskās aizsardzības process un maksātnespēja.

Kreditori prasa- un ko mums ar to darīt? Vairāk informācijas šeit.

 

Tekošo debitoru uzraudzība (Monitorings)

Vārda „monitorings” sinonīmi ir – uzraudzība, novērošana, kontrole, izsekošana, turklāt tas viss pastāvīgi un nepārtraukti.

Šāda procesa iznākums ir sistematizēta informācija par klienta uzņēmumā notikušajām izmaiņām, kas var ietekmēt viņa maksātspēju. Aktuāla informācija par statusa izmaiņām, maksātnespēju, likvidāciju, liegumiem, gada parskatiem u.c. Ļauj savlaicīgi izvairīties no neveiksmīgiem darījumiem.

Kas ir monitorings un kam tieši tas ir vajadzīgs? Lasiet šeit.

 

Sūtiet savus parādniekus mums, ar pārējo paši tiksim galā.

info@paradupiedzina.lv

✆ 22 500 100

Uz augšu