Jautājums par parādnieka atrašanas vietu vienmēr ir aktuāls, taču pastāv daži citi apstākļi- finanšu vai juridiskie, kuri ietekmē parāda atgūšanas iespējas!

Šoreiz esam sagatavojuši un apkopojuši visus Latvijas publiskus reģistrus un datu bāzes, kur var saņemt oficiālu un publiski pieejamu informāciju par Jūsu parādnieku, ka arī informāciju lai atgūtu parādu. 

Uzņēmumu reģistrs– informācija par par Latvijas uzņēmumiem un iestādēm, to saistītajiem uzņēmumiem un filiālēm, uzņēmumu amatpersonām, vēsturiskajiem datiem u.tml. Informācija.

Iedzīvotāju reģistrs – Iedzīvotāju reģistrs – informācija par iedzīvotāju vārdu, uzvārdu, to maiņu, personas deklarēto dzīvesvietu, personu apliecinošajiem dokumentiem u.c. Personvārdu datu bāze.

Zemesgrāmatas datu bāze – Zemesgrāmatu datu bāze par zemesgrāmatās ierakstītiem nekustamiem īpašumiem un ar tiem saistītām tiesībām.

Valsts zemes dienesta Kadastrs – Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēma; valsts adrešu reģistrs; lauku zemes izpirkšanas reģistrs.

Komercķīlu reģistrs

Maksātnespējas reģistrs

EIROPAS BIZNESA REĢISTRS

Lietuvas uzņēmumu reģistrs

Lielbritānijas uzņēmumu reģistrs

Kustamo lietu reģistri:

-CSDD- Transportlīdzekļu datu bāze

-Ganāmpulku reģistrs

-Kuģu reģistrs

-Traktortehnikas reģistrs

-Gaisa kuģu reģistrs

Patentu reģistrs

Rīgas Fondu birža (Latvijas centrālais depozitārijs) – Latvijas Centrālā depozitārija datu bāze par Latvijā emitētajiem publiskajiem vērtspapīriem, to emisijām, akcionāriem uz akcionāru pilnsapulcēm, par dividendēm un vērtspapīru cenām Rīgas Fondu biržā.

Laulāto mantisko attiecību reģistrs

Mantojumu reģistrs

LR iekšlietu ministrijas informācijas centrs- Nederīgo dokumentu reģistrs; dokumentu paraugu reģistrs; noziedzīgu nodarījumu reģistrs ; noziedzīgus nodarījumus izdarījoušo personu reģistrs; ieroču reģistrs u.c.

Valsts ieņēmumu dienests – Latvijas ar PVN apliekamās personas; citu ES dalībvalstu ar PVN apliekamās personas; pavadzīmes; kases aparāti un kases sistēmas; speciālas atļaujas (licences) un izziņas darbībām ar akcīzes precēm; ES akcīzes nodokļa maksātāji; valsts amatpersonu deklarācijas.

Valsts informācijas sistēmu reģistrs – Valsts informācijas sistēma ir strukturizēts informācijas tehnoloģiju un datu bāzu kopums, kuru lietojot tiek nodrošināta valsts funkciju izpildei nepieciešamās informācijas ierosināšana, radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, izmantošana un iznīcināšana. Valsts informācijas sistēmu reģistrs nodrošina iespēju jebkuram interesentam vienkopus iegūt informāciju par valsts informācijas sistēmām.

Latvijas Komercbanku asociācija

Preču zīmes reģistrs

Aicinām kreditorus nevilkt garumā- ja ir kāda persona, kas Jums parādā- nekavējoties rakstiet vai zvaniet mums!